Ринок свіжих продуктів

Наша місія

Ринок «СТОЛИЧНИЙ» — це сучасний об’єкт оптової торгівлі, який реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Інноваційна модель ринку передбачає поєднання класичних форм торгівлі продукцією із розвинутою логістикою та дистрибуцією. Проект має на меті створення цивілізованого місця зустрічі попиту та пропозиції, що дозволить виявити та сформувати реальну ринкову ціну на продукцію, а також сприятиме переміщенню товарних потоків в регіоні, в країні та на міждержавному рівні. Об’єкт відіграє роль центру ринкової інформації та обміну досвідом, презентаційної, навчальної та виставкової діяльності аграрного та торгового напрямку.

Місія компанії

Оптовий ринок «СТОЛИЧНИЙ» забезпечує найкращі умови проведення товарообміну між професійними операторами агроринку і невеликими виробниками сільгосппродукції з одного боку і оптовим покупцем і кінцевим споживачем продукції - з іншого.

  • Обслуговування згідно зі світовими стандартами - якість, безпеку, асортимент, товарність продукції, об'єктивна ринкова ціна і сучасні умови продажу продукції.
  • Прагнення до прозорого ціноутворення, розподілу потоків продовольчих товарів, розвитку конкуренції, підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських виробників.
  • Дотримання вимог міжнародних стандартів ISO 9001 (система менеджменту якості організацій і підприємств), ISO 14001 (механізм впровадження та функціонування ефективної системи екологічного менеджменту) і ISO 22000 (система менеджменту в області безпеки харчової продукції).
  • Забезпечення якості пропонованих послуг відповідно до потреб, очікуваннями і вимогами клієнтів.
  • Розширення і оновлення існуючої інфраструктури, підвищення стандартів послуг і професійної кваліфікації персоналу.
  • Проведення партнерського діалогу між акціонерами і клієнтами ринку з урахуванням їх потреб в процесі прийняття рішень.
  • Накопичення і передача знань, досвіду, оцінки аграрного ринку, прогнозування і статистики, ознайомлення із зарубіжним досвідом.
  • Виступ з ініціативою структуральних змін в українському городництві та садівництві, впровадження змін, пов'язаних з правовими регулюваннями, інформування про новітні наукові досягнення і світові тенденції в секторі сільського господарства.

Brochure  Стандарти, иновації, розвиток 2019 (PDF) 

 

Проект функціонально-планувальної організації розвитку та розбудови ринку сільськогосподарської продукції «Столичний» розрахований на період з 2021 по 2027 роки, за сприяння інвестування ТОВ «ОІЛСІ» з метою реалізації проекту «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» у форматі багатофункціонального логістичного ринкового комплексу. 

Інноваційна модель ринку передбачає поєднання класичних форм торгівлі продукцією із розвинутою логістикою та дистрибуцією. Проект має на меті створення цивілізованого місця зустрічі попиту та пропозиції, що дозволить виявити та сформувати реальну ринкову ціну на продукцію, а також сприятиме переміщенню товарних потоків в регіоні, в країні та на міждержавному рівні.

Об’єкт відіграє роль центру ринкової інформації та обміну досвідом, презентаційної, навчальної та виставкової діяльності аграрного та торгового напрямку. Розвиток вказаного проекту, відіграє значну роль у розбудові економічної незалежності як регіону так і всієї країни.

Brochure  Проект функціонально-планувальної організації розвитку та розбудови ринку "Столичний" 

Ринок свіжих продуктів

МИ ПРАГНЕМО

Сприяти прозорості ціноутворення та розвитку конкуренції на ринку

Сприяти прозорості ціноутворення та розвитку конкуренції на ринку

Підтримувати світові стандарти з якості та безпеки

Підтримувати світові стандарти з якості та безпеки

Розширювати та оновлювати існуючу інфраструктуру

Розширювати та оновлювати існуючу інфраструктуру

Збільшувати ефективність сільхоз. виробників через інформування та виступ з ініціативою структуральних змін в українському городництві та садівництві

Збільшувати ефективність сільхоз. виробників через інформування та виступ з ініціативою структуральних змін в українському городництві та садівництві

Товарні напрямки

Овочі та фрукти

Овочі та фрукти

М’ясо

М’ясо

М’ясопродукти

М’ясопродукти

Риба та морепродукти

Риба та морепродукти

Квіти та додатки

Квіти та додатки

Сир та молочні продукти

Сир та молочні продукти

Наша хронологія