ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Платити карткою. Це по-столичному»27.02.2019  12:46

Ініціатором Акції «Платити карткою. Це по-столичному» (далі – «Акція») є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404а (надалі – «Ініціатор»).

Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 13 Б, офіс 2 (надалі — «Виконавець»).

Партнером Акції є Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі – «Банк», «Партнер»). Місцезнаходження Банку: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

 

 1. Основні положення Акції
  • Мета Акції: заохочення орендарів торговельних точок на території ринку «Столичний» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А (надалі – ринок «Столичний») до встановлення терміналів ПАТ «Ощадбанк» з метою забезпечення можливості безготівкових розрахунків для відвідувачів ринку «Столичний».

Орендарями торговельних точок на території ринку «Столичний» (надалі – орендарі торговельних точок) можуть бути:

–засновник фізичної особи-підприємця/засновник юридичної особи, яка є власником магазину.

— засновник фізичної особи-підприємця/засновник юридичної особи, яка є власником торговельного лотка.

 • Акція проводиться серед орендарів торговельних точок, а саме серед фізичних осіб підприємців/юридичних осіб, що орендують торговельне місце на Ринку «Столичний», які здійснили встановлення терміналів ПАТ «Ощадбанк» в орендованих ними торговельних точках та які отримують безготівкову оплату за товари та/або послуги за допомогою терміналу ПАТ «Ощадбанк» з використанням платіжних карток Masterсard, що емітовані будь-якими українськими банками (далі – Картка Masterсard), і які повністю погоджуються з умовами цих Правил (далі – Потенційні учасники Акції). Потенційні учасники Акції можуть стати учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені розділом 2. Правил.
 • В Акції беруть участь 2 (дві) категорії Учасників Акції:

Категорія 1: фізичні особи — підприємці/юридичні особи, що орендують торговельне місце на ринку «Столичний», які є власниками/засновниками магазинів;

Категорія 2: фізичні особи — підприємці/юридичні особи, що орендують торговельне місце на ринку «Столичний», які є власниками/засновниками торговельних лотків.

 • Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1)    особи, які не виконали умов цих Правил;

2)    особи, які перебувають у трудових відносинах з Ініціатором та/або Виконавцем та/або Партнером;

3)    чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в абзаці 3 п.1.3. цих Правил.

4)    нерезиденти України.

 • Період проведення Акції: з 12.2018 по 25.04.2019 р. включно (далі – «Період проведення Акції») та складається з наступних етапів:

1.5.1. перший етап з 01.12.2018 року по 25.02.2019 року включно;

1.5.2. другий етап з 26.02.2019 року по 25.03.2019 року включно;

1.5.3. третій етап з 26.03.2019 року по 25.04.2019 року включно.

 • Акція діє в торговельних точках (магазинах, торговельних лотках), в яких встановлені та функціонують термінали ПАТ «Ощадбанк» на території ринку «Столичний» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А.

 

 1. Умови та порядок участі в Акції

2.1. Для набуття статусу Учасника Акції необхідно:

2.1.1. до початку Періоду проведення Акції або протягом Періоду проведення Акції, згідно п.1.5. Правил, забезпечити наявність та функціонування терміналу ПАТ «Ощадбанк» на території орендованої торговельної точки (магазину/торговельного лотка);

2.1.2. протягом Періоду проведення Акції  забезпечити можливість проведення безготівкових розрахунків за товари та/або послуги на будь-яку суму в орендованій торговельній точці (магазині/торговельному лотку), згідно з п. 1.4. Правил, за допомогою терміналу ПАТ «Ощадбанк» з використанням Картки Mastercard (надалі -Транзакція).

2.2. Дані про кожну Транзакцію, яка відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1.2. Правил, заносяться Банком в зашифрованому вигляді в базу учасників Акції, серед яких визначаються Переможці Акції, які матимуть право на отримання Заохочень Акції, зазначених в п.3.1. цих Правил (надалі – База Акції).

База Акції містить в тому числі дані про дату та суму Транзакції, а також інформацію, до якої Категорії належить Учасник Акції. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Банк.

2.3. Не відповідають умовам Акції та не відносяться до Транзакцій наступні операції з використанням Карток:

 • операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «01» грудня 2018 року та після «23» годин «59» хвилин «25» квітня 2019 року за Київським часом;
 • оплата товарів та/або послуг за допомогою POS-терміналу з використанням Картки Mastercard у торгових точках (магазинах, торгових лотках), які знаходяться не на території Ринку «Столичний» згідно п.1.5. Правил;
 • здійснені будь-яким іншим способом, окрім Транзакцій, здійснених за допомогою POS-терміналу ПАТ «Ощадбанк»;
 • транзакції за допомогою POS-терміналу, по яким пройшло повернення вартості товару/послуги;
 • транзакції, здійснені з порушенням умов цих Правил.

2.4. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

2.5. Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Банку/Виконавцю інформацію (включаючи особисту), визначену Банком/Виконавцем як необхідну для отримання Заохочень Акції.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим надають згоду Партнеру/Виконавцю на обробку їх персональних даних відповідно до мети цих Правил, а також підтверджують, що ознайомлені із правами, що передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

2.7. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання цих Правил (у т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Заохочення Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Ініціатора/Виконавця Акції та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

2.8.  Відповідний Переможець  Акції, отримуючи Заохочення Акції, усвідомлює, що:

 • таке Заохочення Акції є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь відповідного Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • отримання Заохочення Акції може вплинути на умови отримання відповідним Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.

Учасник Акції самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення Акції, а також йому відомо про наслідки таких дій. Ініціатор/Виконавець/Банк не несуть відповідальності за наслідки отримання Учасниками Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочення Акції.

 1. Фонд заохочень Акції

3.1. Фонд заохочень Акції (надалі – Заохочення Акції) складається з:

3.1.1. Заохочень Акції для Категорії 1:

 • компенсація вартості оренди торговельного місця (магазину)* за період 1 (один) календарний місяць за найвищий середній показник за кількістю Транзакцій карткою/картками Mastercard** за відповідний етап Акції, згідно п.1.5. Правил — 1 перерахування.
 • компенсація вартості оренди торговельного місця (магазину) за період 1 (один) календарний місяць за найвищий середній показник за сумою Транзакцій карткою/картками Mastercard*** за відповідний етап Акції, згідно п.1.5. Правил — 1 перерахування.

 

3.1.2. Заохочень Акції для Категорії 2:

3.1.2.1. компенсація вартості оренди торговельного місця (торговельного лотка)* за період 1 (один) календарний місяць за найвищий середній показник за кількістю Транзакцій карткою/картками Mastercard за відповідний етап Акції, згідно п.1.5. Правил — 1 перерахування.

 • компенсація вартості оренди торговельного місця (торговельного лотка) за період 1 (один) календарний місяць за найвищий середній показник за сумою Транзакцій карткою/картками Mastercard за відповідний етап Акції, згідно п.1.5. Правил — 1 перерахування.

 

* Під компенсацією вартості оренди торговельного місця (магазину, торговельного лотка) мається на увазі перерахування грошових коштів фізичній особі–/засновнику фізичної особи-підприємця/засновнику юридичної особи на підставі договору дарування грошових коштів.

** Процедура визначення найвищого середнього показника за кількістю Транзакцій карткою/картками Mastercard зазначається в розділі 4. Правил.

*** Процедура визначення найвищого середнього показника за сумою Транзакцій карткою/картками Mastercard зазначається в розділі 4. Правил.

Всього за відповідний етап Акції (згідно п.1.5. Правил) визначаються 4 (чотири) Переможці Акції, згідно умов п.2.1. Правил та п.4.1. Правил, по 1 (одному) Переможцю Акції згідно п.п.3.1.1.1.-3.1.1.2. та п.п.3.2.1.1.-3.2.1.2. Правил.

За весь період проведення Акції визначаються 12 (дванадцять) Переможців Акції згідно умов п.2.1. Правил та п.4.1. Правил,

Заохочення Акції не може бути поділене на частини, не підлягає обміну на інше матеріальне чи нематеріальне благо.

Заохочення Акції призначене для особистого використання Учасником Акції-переможцем і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

3.2. За весь Період акції Переможець Акції може отримати 1 (одне) Заохочення Акції.

3.3.Фонд Заохочень Акції обмежений, складає кількість, зазначену в п.3.1 цих Правил, та має загальну вартість 447 204,97 грн (чотириста сорок сім тисяч двісті чотири гривні 97 копійок) без ПДВ, включаючи податок на доходи фізичних осіб, військовий збір.

Вартість 1 (одного) Заохочення Акції складає максимум 37 267,08 грн (тридцять сім тисяч двісті шістдесят сім гривень 08 копійок) без ПДВ, включаючи податок на доходи фізичних осіб, військовий збір.

Відповідальність Ініціатора/Виконавця щодо Заохочень Акції обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції.

3.4. Ініціатор залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Фонд заохочень Акції або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних заохочень Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Ініціатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.7.7. цих Правил.

3.5. Виконавець та/або залучені ним треті особи забезпечують вручення Заохочень Акції Переможцям Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Заохочень Акції Переможцями Акції забезпечується Виконавцем відповідно до вимог законодавства України.

3.6. Заохочення Акції можуть бути отримані Переможцями Акції тільки на умовах, визначених у цих Правилах.

3.7. Ініціатор/Виконавець не несе жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Акції Переможцями Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Переможцями Акції скористатись Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.

 

 1. Визначення Переможців Акції

4.1. Визначення Переможців Акції, які матимуть змогу отримати Заохочення Акції, проводиться Банком на основі Бази Акції протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту завершення відповідного етапу Акції згідно п.1.5. Правил. 4.1.1. Переможці Акції, які матимуть змогу отримати Заохочення Акції, вказані в п.3.1.1.1. Правил (для Категорії 1) та в п.3.1.2.1. Правил (для Категорії 2), визначаються наступним чином:

 • Банком з Бази Акції визначається дата першої Транзакції кожного з Учасників Акції, які виконали належним чином умови п.2.1. Правил у відповідному етапі Акції (п.1.5. Правил);
 • Банком з Бази Акції визначається фактична кількість днів здійснення Транзакцій у відповідному етапі Акції (п.1.5. Правил) кожним з Учасників Акції, які виконали належним чином умови п.2.1. Правил;
 • Банком з Бази Акції визначається найвищий середній показник за кількістю Транзакцій карткою/картками Mastercard, здійснених у відповідному етапі Акції (п.1.5. Правил) кожним з Учасників Акції, які виконали належним чином умови п.2.1. Правил, за наступною формулою: Кількість здійснених Транзакцій у відповідному етапі Акції відповідним Учасником Акції/ (поділена на) Кількість днів фактичної участі відповідного Учасника Акції у відповідному етапі Акції;
 • Банком на підставі вищезазначених підрахувань визначаються лідери по кількості здійснених Транзакцій за відповідний період Акції у Категорії 1 та Категорії 2 – 1 (один) Переможець Акції, що матиме змогу отримати Заохочення Акції, вказане в п.3.1.1.1. Правил (для Категорії 1) за відповідний етап Акції (п.1.5. Правил) та 1 (один) Переможець Акції, що матиме змогу отримати Заохочення Акції, вказане в п.3.1.2.1. Правил (для Категорії 2) за відповідний етап Акції (п.1.5. Правил).

 

4.1.2. Переможці Акції, які матимуть змогу отримати Заохочення Акції, вказані в п.3.1.1.2. Правил (для Категорії 1) та в п.3.1.2.2. Правил (для Категорії 2), визначаються наступним чином:

 • Банком з Бази Акції визначається дата першої Транзакції кожного з Учасників Акції, які виконали належним чином умови п.2.1. Правил у відповідному етапі Акції (п.1.5. Правил);
 • Банком з Бази Акції визначається кількість здійснених Транзакцій у відповідному етапі Акції (п.1.5. Правил) кожним з Учасників Акції, які виконали належним чином умови п.2.1. Правил, за наступною формулою: Кількість здійснених Транзакцій у відповідному етапі Акції відповідним Учасником Акції/ (поділена на) Кількість днів фактичної участі відповідного Учасника Акції у відповідному етапі Акції;
 • Банком з Бази Акції визначається найвищий середній показник за сумою Транзакцій карткою/картками Mastercard, здійснених у відповідному етапі Акції (п.1.5. Правил) кожним з Учасників Акції, які виконали належним чином умови п.2.1. Правил, за наступною формулою: Сума здійснених Транзакцій у відповідному етапі Акції відповідним Учасником Акції/ (поділена на) Кількість здійснених Транзакцій відповідним Учасником Акції у відповідному етапі Акції;
 • Банком на підставі вищезазначених підрахувань визначаються лідери по сумі здійснених Транзакцій за відповідний період Акції у Категорії 1 та Категорії 2 – 1 (один) Переможець Акції, що матиме змогу отримати Заохочення Акції, вказане в п.3.1.1.2. Правил (для Категорії 1) за відповідний етап Акції (п.1.5. Правил) та 1 (один) Переможець Акції, що матиме змогу отримати Заохочення Акції, вказане в п.3.1.2.2. Правил (для Категорії 2) за відповідний етап Акції (п.1.5. Правил).

Відповідний Учасник Акції у своїй Категорії (п.1.3. Правил), який виконав умови п.2.1. Правил у відповідному етапі Акції (п.1.5. Правил), може бути визначений Переможцем Акції у відповідному етапі Акції лише за одним із найвищих середніх показників по Транзакціях (за найвищий середній показник за кількістю Транзакцій карткою/картками Mastercard або за найвищий середній показник за сумою Транзакцій карткою/картками Mastercard). Учасник Акції у своїй Категорії (п.1.3. Правил), який стане Переможцем Акції за відповідний етап за одним із найвищих середніх показників по Транзакціях, може бути визначений Переможцем Акції за інший найвищий середній показник по Транзакціях в іншому етапі Акції.

Всі інші Учасники Акції вважатимуться резервними переможцями Акції, які розташовані в Переліку Переможців Учасників Акції, та матимуть змогу дістати статусу Переможця Акції в разі відмови від отримання Заохочення Акції відповідним Переможцем Акції/неможливості отримання Заохочення Акції відповідним Переможцем Акції, згідно п.4.2. Правил.

Результати визначення Переможців Акції та резервних переможців Акції фіксуються в Переліку Переможців Акції з підписом уповноваженого представника Банку та печаткою Банку. Інформація про Переможців Акції та резервних Переможців Акції за відповідний етап Акції розміщується на сайті www.kyivopt.com.

Перелік Переможців Акції містить наступні дані про відповідного Переможця Акції та резервних переможців Акції:

 • юридичну назву фізичної особи-підприємця/юридичної особи, що орендує торговельне місце на Ринку «Столичний»;
 • контакти представника фізичної особи-підприємця/юридичної особи, що орендує торговельне місце на Ринку «Столичний».

4.2. У разі, якщо Учасник Акції не буде відповідати умовам, зазначеним в розділах 1-2 Правил, він позбавляється права на отримання Заохочення Акції.

Відмова Переможця Акції від отримання Заохочення Акції та/або надання всіх необхідних документів та інформації, що зазначені в п.5.1. Правил та/або підписання Згоди на обробку персональних даних, а так само надання їх пізніше вказаного терміну або надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/невірною, позбавляє переможця Акції права на отримання Заохочення Акції та вважається відмовою Переможця Акції від отримання ним Заохочення Акції. У такому випадку право на отримання Заохочення Акції переходить до резервного Переможця Акції по черзі, наступного за Переможцем Акції згідно з Переліком, який надається Банком згідно п.4.1. Правил. Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Ініціатором та/або Банком та/або Виконавцем.

4.3. Ініціатор/Виконавець/Партнер має право відмовити Переможцю Акції в наданні Заохочення Акції у випадку виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використання заборонених програмних засобів та інших порушень.

4.4. Результати визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

 

 

 

 1. Умови та строки отримання Заохочення Акції

5.1. Заохочення Акції отримує фізична особа – засновник фізичної особи-підприємця/фізична особа — засновник юридичної особи, визначеної як Переможець Акції., та надав наступну інформацію та документи (копії документів):

 • юридичну назву фізичної особи-підприємця/юридичної особи, що орендує торговельне місце на Ринку «Столичний»;
 • контакти представника фізичної особи-підприємця/юридичної особи, що орендує торговельне місце на Ринку «Столичний»;
 • копію офіційного документу із зазначенням вартості оренди торговельного місця за 1 (один) календарний місяць (копія договору оренди тощо);
 • копії інших документів, необхідних для забезпечення вручення Заохочення Акції.

У разі, якщо існує декілька засновників юридичної особи — Переможця Акції, такі засновники юридичної особи-Переможця Акції спільно визначають фізичну особу серед засновників юридичної особи, яка отримує Заохочення Акції.

5.2. Переможець Акції не може передавати своє право отримати Заохочення Акції третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

5.3. Протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту визначення Переможців Акції відповідного етапу Акції згідно п.1.5. Правил, Виконавець на підставі списку Переможців Акції, який надається Банком згідно з п.4.1. Правил, забезпечує інформування телефонним дзвінком Переможців Акції про перемогу в Акції та строк вручення Заохочень Акції Переможцям Акції.

5.4. Вручення Переможцям Акції Заохочення Акції, вказаного в п. 3.1. Правил, забезпечується Виконавцем протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту інформування Переможців Акції відповідного етапу Акції згідно п.1.5. Правил про перемогу в Акції на підставі Переліку Переможців Акції, який надається Банком згідно з п.4.1. Правил, та надання Партнером необхідної інформації та копій документів Переможця Акції, зазначених в п.4.1. Правил.

5.5. Вручення Переможцям Акції Заохочень Акції здійснюється після надання всіх необхідних документів, вказаних в п.5.1. Правил, та отримання згоди на обробку персональних даних відповідного Переможця Акції шляхом підписання договору дарування грошових коштів з засновником фізичної особи-підприємця/фізичною особою-засновником юридичної особи Переможця Акції з обов’язковим нотаріальним посвідченням договору дарування.

Виконавець забезпечує оплату всіх додаткових витрат на оформлення/підписання договору дарування грошових коштів відповідно до умов цих Правил.

При цьому Переможці Акції погоджуються та підтверджують, що вони зобов’язуються не розривати договір оренди торговельного місця, підписаний з Ринком «Столичний» на період, за який відповідний Переможець Акції отримує відповідне Заохочення Акції.

5.6. Виконавець забезпечує перерахування відповідної суми за Договором дарування грошових коштів Переможцям Акції на їхні розрахункові рахунки, вказані в договорі дарування грошових коштів, протягом 5 (п’яти) робочих днів після підписання договору дарування грошових коштів з відповідним Переможцем Акції.

5.7. Ініціатор/Виконавець Акції має право:

— відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

— відмовити у видачі Заохочення Акції відповідному Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання Заохочення Акції, згідно з цими Правилами.

5.8. Якщо Переможець Акції з будь-яких причин, що не залежать від Ініціатора/Виконавця/Банка, не має можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції (в т.ч. якщо Переможець Акції закрив свій рахунок до моменту перерахування коштів), такий Переможець Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Банка/Ініціатора.

5.9. Банк як Партнер Акції не бере участі у будь-яких суперечках стосовно Заохочень Акції, що можуть виникнути між Учасниками Акції та Банком. Банк/Ініціатор Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, а також  прав на одержання Заохочень Акції.

5.10.  Банк звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Партнера Акції обставини стосовно залучених ним третіх осіб.

 

 1. Інші умови

7.1. Партнер та Виконавець Акції не несуть відповідальності за достовірність наданої учасниками Акції інформації щодо контактів з ними.

7.2. Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість отримання Переможцями Акції Заохочень Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Партнера/Виконавця (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України, за умови отримання Заохочень Акції.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Ініціатором Акції. Рішення Ініціатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

7.4. Партнер декларує, що для визначення Переможців Акції не використовуються процедури та алгоритми, які б дозволили регулювати визначення Переможців Акції. Також Партнер та Виконавець декларують, що всі програми захищені від несанкціонованого доступу третіх осіб.

7.5. Добровільно надаючи свої персональні дані, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, копію паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки), копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, кожний Переможець Акції підтверджує свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення даних Партнером/ Виконавцем та уповноваженими ними особами, які вживатимуть необхідних заходів для захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. Зазначена вище особиста інформація відповідного Переможця Акції, який здобув право на отримання Заохочення Акції, та копії зазначених вище документів використовуватимуться Виконавцем з метою ідентифікації Переможців Акції та здійснення оподаткування Заохочень Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Переможці Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, мають право вільного доступу до наданої ними персональної інформації, зазначеної вище, з метою уточнення та/або зміни наданої ними інформації у разі настання такої необхідності (зміна прізвища тощо) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7.6. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Ініціатор/Партнер/Виконавець не зобов’язані вести листування з учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо цієї Акції.

7.7. Дані Правила розміщуються на сайті www.kyivopt.com. Ініціатор має право вносисти зміни до умов цих Правил шляхом розміщення нової редакції правил на сайті www.kyivopt.com.


Більше новин тут
Закладка постоянная ссылка.

Возможность комментирования заблокирована.